Vill du veta mer om jämställdhetsintegrering?

Jämställdhetsintegrering behöver inte vara krångligt. Att arbeta med jämställdhet och mångfald skapar långsiktigt positiva resultat och stora vinster för verksamheten, samhället och individen. Företag som aktivt arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor ges större konkurrensfördelar, och större möjlighet att anpassa produkter och tjänster till samhället, som i sin tur består av flera grupper av individer. Vi vill…