Konkret hjälp i hur du tillämpar jämlikhetperspektiv i det dagliga arbetet

Lyckas med ett resultatbaserat arbetssätt! För att uppnå de mål du önskar och skapa en långsiktigt hållbar förändring bör du arbeta resultatbaserat. Genom att fokusera på vad du vill uppnå, resultaten,  kan du mer systematiskt och strukturerat arbeta med integrering av jämlikhetsperspektiv. Så här går du till väga: Analysera verksamhetens behov och förutsättningar, planera vad…

Vill du veta mer om jämställdhetsintegrering?

Jämställdhetsintegrering behöver inte vara krångligt. Att arbeta med jämställdhet och mångfald skapar långsiktigt positiva resultat och stora vinster för verksamheten, samhället och individen. Företag som aktivt arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor ges större konkurrensfördelar, och större möjlighet att anpassa produkter och tjänster till samhället, som i sin tur består av flera grupper av individer. Vi vill…