Konkret hjälp i hur du tillämpar jämlikhetperspektiv i det dagliga arbetet

Lyckas med ett resultatbaserat arbetssätt! För att uppnå de mål du önskar och skapa en långsiktigt hållbar förändring bör du arbeta resultatbaserat. Genom att fokusera på vad du vill uppnå, resultaten,  kan du mer systematiskt och strukturerat arbeta med integrering av jämlikhetsperspektiv. Så här går du till väga: Analysera verksamhetens behov och förutsättningar, planera vad…