Om oss på Engarden AB

Engarden AB har lång erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering, från EU-nivå till kommunal och lokal nivå. Företaget består av ett nätverk med konsulter som arbetar med att få in jämställdhets-, tillgänglighets- och likabehandlingsperspektiv i verksamheter och inom program, projekt och planer. Läs mer om våra konsulter på Engarden AB nedan.

Gunilla Sterner, Seniorkonsult, grundare och jämställdhetsexpert under många år, bred erfarenhet av jämställdhetsintegrering från EU nivå till lokal nivå. Har arbetat på departement, JämO, Länsstyrelser. Samarbetar med andra företag och rådgivare för att erbjuda konsulttjänster inom fler områden.

Dan Humble, Seniorkonsult, strateg inom jämställd regional tillväxt. Mångårig erfarenhet av projekt- och processledning, samt processtöd liksom utvärdering av en mängd olika projekt och konstellationer som temagrupper och projektstöd. Har bland annat arbetat med processtöd och jämställdhetsintegrering i uppdrag för länsstyrelsen i Västernorrland, Region Jämtland, Härjedalen och i uppdrag för ESF-rådet och Socialfonden.

Emma Oderstedt, konsult med specialistkunskaper inom jämställd, tillgänglig och normkritisk kommunikation. Akademisk bakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap, samt studier inom sociologi, psykologi och genusvetenskap. Arbetar med strategisk kommunikationsplanering, forskningskommunikation och jämlikhetsfrågor. Har arbetat med jämställd och tillgänglig kommunikation samt forskningskommunikation i uppdrag för forskningsprogram och programsatsningar som finansierats av Vinnova, Formas, Energimyndigheten, ESF-rådet och Arbetsmiljöverket. Arbetar även som utbildare och föreläsare inom jämställd, tillgänglig och normkritisk kommunikation gentemot företag och föreningar inom samhällsbyggnadssektorn, kommuner och myndigheter.

Amanda Nordin, konsult med bakgrund som civilingenjör med inriktning fastighetsrättsliga frågor. Specialistkunskaper inom samhällsbyggnad, högskoleutbildning och det tekniska området inom samhällsplanering. Gruppledare i projektet Fatta Samtycke (mot sexuellt våld för samtycke).

Vi samarbetar också med andra konsulter inom området och är medlem i föreningen Mångfaldsföretagarna samt finns med på Rättviseförmedlingens lista över jämställdhets- och mångfaldsanalytiker. Vidare tar vi in experter på olika områden beroende på uppdragens art. Vi erbjuder rådgivning och processtöd i  förändringsarbete.
Läs mer om våra tjänster