Ny publikation om kvinnors historia

Nu är boken om kvinnors historia uppdaterad. Författaren Gunilla Sterner som varit med och tagit fram boken Womens Room säger att detta är en viktig historia att lyfta fram. Särskilt idag. Historien kan lära oss mycket om hur det nutida samhället har formats, hur det växer fram och vilka drivkrafter som ligger bakom samhällsstrukturen. Boken handlar om…