Ser villkoren i arbetslivet annorlunda ut för kvinnor och män?

Visste du att mansdominerade branscher har större tillgång till utrustning och hjälpmedel och kvinnor har i högre grad repetitiva uppgifter? Ett jämställdhetsarbete i verksamheten bidrar till att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Genom arbete med jämställdhetsintegrering kan man öka medvetenheten om kvinnors och mäns skilda arbetsförhållanden och konsekvenserna det får för till exempel arbetsskador och…