Engarden AB avvecklas

Vi tackar alla kunder och medarbetare för fem roliga år. From måndag den 1 april kommer konsulttjänster inom jämställdhet istället att erbjudas av jämställdhetskonsult Gunilla Sterner med enskild firma. Email engarden@telia.com tel 073-5455337.

Ny publikation om kvinnors historia

Nu är boken om kvinnors historia uppdaterad. Författaren Gunilla Sterner som varit med och tagit fram boken Womens Room säger att detta är en viktig historia att lyfta fram. Särskilt idag. Historien kan lära oss mycket om hur det nutida samhället har formats, hur det växer fram och vilka drivkrafter som ligger bakom samhällsstrukturen. Boken handlar om…

Fatta får det Europeiska medborgarpriset

Amanda Sterner Nordin på Engarden AB, som är aktiv i Fatta och gruppledare inom projektet Fatta Samtycke, säger att hon är väldigt glad över beskedet att Fatta tagit emot Europaparlamentets pris för enastående européer och berättar att ett metodmaterial om samtycke kommer att lanseras till hösten.  –Metodmaterialet som håller på att tas fram syftar till…

Ser villkoren i arbetslivet annorlunda ut för kvinnor och män?

Visste du att mansdominerade branscher har större tillgång till utrustning och hjälpmedel och kvinnor har i högre grad repetitiva uppgifter? Ett jämställdhetsarbete i verksamheten bidrar till att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Genom arbete med jämställdhetsintegrering kan man öka medvetenheten om kvinnors och mäns skilda arbetsförhållanden och konsekvenserna det får för till exempel arbetsskador och…

Konkret hjälp i hur du tillämpar jämlikhetperspektiv i det dagliga arbetet

Lyckas med ett resultatbaserat arbetssätt! För att uppnå de mål du önskar och skapa en långsiktigt hållbar förändring bör du arbeta resultatbaserat. Genom att fokusera på vad du vill uppnå, resultaten,  kan du mer systematiskt och strukturerat arbeta med integrering av jämlikhetsperspektiv. Så här går du till väga: Analysera verksamhetens behov och förutsättningar, planera vad…

Vill du veta mer om jämställdhetsintegrering?

Jämställdhetsintegrering behöver inte vara krångligt. Att arbeta med jämställdhet och mångfald skapar långsiktigt positiva resultat och stora vinster för verksamheten, samhället och individen. Företag som aktivt arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor ges större konkurrensfördelar, och större möjlighet att anpassa produkter och tjänster till samhället, som i sin tur består av flera grupper av individer. Vi vill…

Engarden AB

Välkommen till Engarden AB! Gunilla Sterner, som driver företaget har ett långvarigt förflutet inom jämställdhetsintegrering på departement och utredningar som JämStöd, Länsstyrelsen, Landstingsförbundet, JämO  och de senaste åren som rådgivande konsult. Engarden AB  erbjuder nu konsulttjänster inom jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet och strategisk kommunikation. Grundaren Gunilla Sterner, samarbetar med annan expertis  för att kunna erbjuda utbildningar,…